Strategi mod mobning

på den tyske skole Burkal / Buhrkall

Mobning tolereres ikke på vores skole.

For os er mobning: en systematisk forfølgelse af et individ, eller en systematisk udelukkelse af et individ. (Helle Rabøl Hansen, Danmarks Pædagogiske Universitet, Antimobbingrådgiver)

På vores skole er der en meget tæt kontakt mellem børnene og de voksne og mellem børnene indbyrdes, så vedvarende vrede i løbet af skoledagen bliver set, før det bliver til mobning.

Mobning opstår ofte mellem mennesker med lav selvtillid og lavt selvværd. Gennem vores anerkendende tilgang til børnene og vores arbejde med elevernes styrker opbygger vi børnenes tiltro til egne evner og styrker deres selvtillid. På den måde bliver børnene styrket og opmuntret til at udtrykke deres mening og især til at sige nej og holde fast i den. Børnene bliver også mere åbne og tolerante over for andre meninger og synspunkter.

I vores forebyggende arbejde og også i tilfælde af mobning er vores tilgang, at mobning altid er de voksnes og dermed også forældrenes ansvar. Kun gennem samarbejde mellem forældre og skole, såvel som mellem forældrene selv, kan mobning forebygges og, hvis det forekommer, stoppes.

Skulle der alligevel forekomme mobning på vores skole, er skolen forpligtet til inden for 10 dage at udarbejde en handlingsplan, der beskriver, hvordan mobningen vil blive håndteret. Forældrene vil blive informeret om denne plan. Det er skolelederens ansvar at sikre, at handlingsplanen bliver implementeret og overholdt.

Digital mobning

Sociale medier må ikke bruges i skoletiden.

Hvis børn bruger sociale medier, er det forældrenes ansvar.

Hvis forældre oplever, at deres barn bliver udsat for digital mobning, anbefaler vi, at forældrene kontakter forældrene til det barn, der bliver mobbet, for at diskutere, hvordan mobningen kan stoppes. Forældre kan også bede om råd og støtte fra SSP’er i Aabenraa / Apenrade kommune (eller fra SSP’er i deres egen kommune).

Digital mobning har ofte indflydelse på børns hverdag i skolen. Vi beder derfor om, at vi bliver informeret om eventuelle problemer. På den måde kan vi også støtte løsningsprocessen.

Hvis skolen har mistanke om, at et barn er udsat for digital mobning, vil skolen kontakte de pågældende forældre.