Undervisning

Det faglige niveau i vores undervisning skal være på samme niveau som undervisningen i folkeskolen. Vores tilsynsførende kontrollerer, om dette krav er opfyldt.

Vi har pædagogisk og metodisk frihed til at tilrettelægge vores undervisning.

Mål / Læreplaner

Vores læringsmål hedder “Fachanforderungen”. De er retningslinjerne for undervisningen.

Alle skoler i det tyske mindretal arbejder efter DSSVs Fachanforderungen. Kravene til faget – Fachanforderungen – kan findes her: www.dssv.dk/dokumente.

Skema

Skemaet angiver antallet af lektioner pr. fag.

DSSV-skemaet arbejder med intervaller for fag, der er grupperet sammen. Baseret på dette skema laver hver skole sit eget skema.

Du kan finde DSSV-skemaet her: www.dssv.dk/dokumente. Du kan finde skemaet for vores skole på siden “Offizielles” .

Evaluering af undervisningen

Vi er forpligtet til regelmæssigt at evaluere vores undervisning. Du kan finde resultaterne af evalueringerne her:

Evalueringsrapporterne og andre officielle dokumenter kan findes her.