Skolen fra A til Z

Den tyske skole Buhrkall fra A til Z

Hverdagssprog Hverdagssproget på vores skole er tysk. Vi forventer ikke, at alle forældre kan tale tysk. Vi forventer dog, at de støtter deres børn i at lære det tyske sprog og gøre sig bekendt med den tyske kultur.

Blåt forsikringskort Alle børn skal have det blå forsikringskort, så de også kan få lægebehandling i Tyskland, hvis det skulle blive nødvendigt, når vi er på tur, udflugt eller skolerejse i Tyskland.

 

Madpakke Vi spiser sammen med børnene to gange om dagen i grupperne. Giv venligst børnene en madpakke og en drikkedunk, der passer til skoledagen. Giv ikke børnene slik eller meget sukkerholdige snacks, og ingen sodavand eller lignende.

 

Busgebyr Der opkræves et busgebyr for børn, der bruger vores skolebus. Beløbet fastsættes på den årlige generalforsamling.

Buskort Alle elever, der bor i Aabenraa /Apenrade Kommune, får et gratis buskort, som giver dem mulighed for at bruge alle busser i kommunen gratis.

 

Chromebook Alle børn får deres egen Chromebook i 1. klasse. Chromebooken kan købes efter endt skolegang hos os.

 

CPR-nummer For tilflyttere:PR-nummeret skal rekvireres hos kommunen hurtigst muligt efter flytning til Danmark og meddeles til skolen.

 

Databeskyttelse Vi overholder reglerne for databeskyttelse. Yderligere oplysninger hos skolens ledelse.

 

Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig (DSSV) DSSV er paraplyorganisationen for alle børnehaver og skoler i det tyske mindretal i Nordslesvig.

Forældrebesøg I begyndelsen af skoleåret besøger en eller begge gruppelærere forældrene hjemme (i børnehaveklassen, 3. klasse og 5. klasse.) Vi ønsker ikke bare at invitere forældre og børn til vores skole, vi ønsker også at “vende spillet om”. Vi besøger også børn, der starter på skolen i løbet af skoleåret, inden for de første par uger.

Forældre-elev-lærersamtaler Vi arrangerer forældre-elev-lærersamtaler for alle elever to gange om året (september/oktober og februar/marts). Disse samtaler fokuserer på børnenes personlige og faglige udvikling.

 

Kontakten med forældrene er meget vigtig for os, så vi kan bidrage til børnenes gode udvikling. Skolen vil give information i mindst en månedlig e-mail fra skolens ledelse og gruppelærerne. Vi beder forældrene om at informere os om vigtige begivenheder i deres barns miljø og om at kontakte os hurtigt, hvis de har spørgsmål og/eller er usikre.

 

Udfordren og opmuntreAlle børn skal have mulighed for at udvikle sig efter bedste evne og i deres eget tempo. Derfor udfordrer vi børnene hver dag, hjælper dem, hvor de har brug for hjælp, og nyder at lære nye ting sammen med dem.

Vi er forpligtet på samme måde som alle skoler i Danmark til at yde passende hjælp til børn med særlige behov. Det sker i samarbejde mellem forældrene, skolen og DSSV’s skolepsykologiske tjeneste. Om nødvendigt konsulteres også kommunens Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR).

 

Ferier Vores feriekalender er baseret på Aabenraa/ Apenrade Kommunes feriekalender, men er ikke den samme, da vi har særlige skoledage (børnefestival, læsenat og

Knivsbergfest), som kompenseres med skolefri dage andre steder.

 

Venneforening Vores skole har en venneforening, som støtter skolen på forskellige måder. Alle forældre er automatisk medlemmer af venneforeningen. Forældre kan søge venneforeningen om støtte, f.eks. til forældrenes bidrag til skolerejser. Størrelsen af medlemskontingentet fastsættes på foreningens generalforsamling.

 

Vi fejrer fødselsdage med hele skolen med to sange om morgenen. Afhængigt af gruppen fejres fødselsdagen også der. Fødselsdagsbørnene deler ikke noget ud.

Hvis et barn gerne vil invitere klassekammerater til en fødselsdagsfest, beder vi om, at enten hele gruppen, alle piger eller alle drenge bliver inviteret.

 

Generalforsamling Generalforsamlingen er den direkte medbestemmelsesmulighed for alle forældre. Den finder sted en gang om året. Skolebestyrelsen vælges blandt andet på den årlige generalforsamling.

 

Lovgivning Da vores skole ligger i Danmark, er vi underlagt dansk lovgivning.

 

Mobiltelefoner Vores skole og skolens område er en mobilfri zone. Det gælder også, når man venter på bussen eller kører med skolebussen. Eleverne skal aflevere deres mobiltelefoner, når de ankommer til skolen, og de kan hente dem igen, når skoledagen er slut. Mobiltelefoner opbevares sikkert i personalerummet.

Afklar venligst lege- eller afhentningsarrangementer osv. på forhånd. I akutte situationer bedes du ringe til skolen/SFO.

 

Lektier Vi er en skole med få lektier. Lektier bruges hovedsageligt til ting, der skal øves mere end bare i skolen (f.eks. læsning, multiplikationstabeller eller ordforråd). Når børn får lektier for, er det sjældent fra den ene dag til den anden. Vi forventer, at forældre hjælper deres børn med at tænke over og lave deres lektier – vi forventer ikke, at forældrene hjælper børnene fagligt.

Hvis indholdet af en lektion ikke er afsluttet i skolen på grund af afvisning fra barnets side, skal det indhentes som lektier inden en bestemt dato.

 

Intranet Vi bruger SkoleIntra til skolens interne kommunikation.

 

Skolerejser Alle grupper tager på en årlig skolerejse. Afhængigt af alder er grupperne på lejrskole i 3, 4 eller 5 dage. Der opkræves et forældrebidrag til skolerejser. Beløbet fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Sygdom Meddel venligst sygdom til gruppelærerne senest kl. 7.45 pr. e-mail eller i kontaktbogen via SkoleIntra.

 

Kulturelt bidrag Vi beder om et kulturelt bidrag for hvert barn en gang om året, som f.eks. bruges til transportomkostninger eller entréer til udflugter. Størrelsen af det kulturelle bidrag fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Pas Alle elever skal have et pas, da vi arrangerer ture, udflugter og skolerejser til Tyskland.

 

Skolebus Vi har vores egen skolebus til den daglige skoletransport. Vi bruger også bussen til ture og udflugter.

 

Skolepatruljer Vores ældste elever er uddannet som skolepatruljer, der sørger for, at alle børn krydser vejen sikkert om morgenen og om eftermiddagen.

 

Svømning Svømning er en del af idrætsundervisningen for de yngste elever. Vi bruger svømmehallen på den tyske efterskole i Tinglev / Tingleff.

 

SFO Vores skole har en SFO for børn fra børnehaveklasse til 3. klasse.

 

Særlige skoledage Vi har 3 særlige skoledage skoledage i løbet af skoleåret: Børnefestival (september), Læseaften (november) og Knivsberg Festival (juni).

 

Legetøj Vi beder om, at børnene ikke tager legetøj med i skole. Der kan være legetøjsdage i SFO’en – på disse dage må legetøjet gerne være i skoletasken, men må kun bruges i SFO’en.

 

Sundhedsplejerske Vi er tilknyttet den kommunale ordning. Forældrene informeres inden besøget hos sundhedsplejerske.

 

Undervisningstider Vores undervisningstider er tilpasset køreplanerne for de lokale offentlige busser.

 

Ferie uden for skoleferierne bør så vidt muligt undgås. 1-2 dages orlov aftales med gruppelærerne, fra 3 dage og frem skal orloven aftales med skolens ledelse. Lærerne er ikke forpligtet til at give elever, som holder ferie uden for ferietider, opgaver med.

 

Opførsel Vi forventer, at børn, forældre og personale opfører sig retfærdigt og tolerant over for andre. Vi ser alle som en del af vores skolefællesskab og forventer, at alle er villige til at deltage aktivt i dette fællesskab. Vi accepterer derfor ikke nedsættende sprogbrug, unfair opførsel, slag, bid eller spyt eller favorisering af enkelte børn, forældre eller medarbejdere. I tilfælde af upassende adfærd handler vi i henhold til en 4-trins plan.

Konsekvensen for børns uhensigtsmæssige adfærd afhænger af barnets alder og udvikling, konteksten, hvor den uhensigtsmæssige adfærd fandt sted, og årsagen til adfærden. Konsekvenserne for de enkelte børn kan derfor være forskellige og kan også være forskellige i to situationer, der ser ens ud på ydersiden.

 

Forsikring Husk at tegne de nødvendige forsikringer for børnene.

Tandplejen Vi er tilsluttet den kommunale ordning.

Version september 2023