Om skolen

Fællesskab – Sprog – Skov – Bevægelse – IT

Vi bygger vores skolehverdag på disse søjler.

Fællesskab: Fællesskab betyder at opleve en følelse af at høre til, få venner, tage ansvar og være i stand til at håndtere og løse konflikter. Vores skolefællesskab omfatter både børn, forældre og personale.

Sprog: Hvert barn har sit eget eller sine egne sprog. Vi bruger både dansk og tysk sprog i skolens hverdag.

Skolens undervisningssprog er tysk, og det er vigtigt for os, at det tyske sprog og den tyske kultur er/bliver en del af børnenes identitet.

Som en skole for det tyske mindretal i Danmark underviser vi på tysk og dansk på modersmålsniveau.

Børnene lærer de andre sprog, der findes i grænseregionen, i klassen.

Skov: Vi har et meget stort udendørs område, som vi bruger både i pauserne og i undervisningen.

Vi har et fag, som vi kalder “Skovskolen”. Undervisningen foregår så meget som muligt udenfor, så børnene kan opleve med alle sanser og lære med interesse for naturen. I egetræerne har børnene faget skov og have, og gennem dette fag er de ansvarlige for skolens høns og kaniner samt skolehaven.

Motion: Vi starter hver dag med 15 minutters motion for alle. Derudover har grupperne “Birken” og “Eichen” hver dag motion i 3. eller 4. time. Kastanjerne har motion i 2. lektion på to dage og en dobbeltlektion med sport på en tredje dag. I de enkelte fag er der bevægelsespauser og/eller lektioner i bevægelse.

Motion fremmer kropsbevidstheden, renser sindet og opmuntrer til at gøre en indsats.

IT: Vi bruger papir/blyant og computer side om side. Fra 1. til 6. klasse har børnene IT-undervisning, der fokuserer på brugen af computere (herunder brugen af skrive- og præsentationsprogrammer) og på ansvarlig brug (herunder styrker og svagheder ved internettet og etik).

Vores grupper: Birchen – Eichen – Kastanien

Fra lille til stor

Vi underviser i tre grupper på tværs af årgange:

Børnehaveklasse – 2. klasse: Birchen

3.- 4. klasse: Eichen

5.- 7. klasse: Kastanien

Det giver børnene en stærk fællesskabsfølelse, vi kan bedre tilgodese det enkelte barns faglige niveau, og vi opfordrer til og fremmer samarbejde.