Vi er en del af det tyske mindretal i Danmark

Siden folkeafstemningen i 1920 har det tidligere hertugdømme Slesvig været delt i Nord- og Sydslesvig. Nordslesvig ligger i Danmark, Sydslesvig i Tyskland. Der er et mindretal fra det andet land i begge dele.

Bonn-København-erklæringerne/København-Bonn-Erklæringerne fra 1955 bekræfter ligebehandlingen af alle borgere, uanset om de er en del af et af mindretallene.

På dette grundlag er det muligt for de respektive mindretal at drive deres egne børnehaver og skoler.

Paraplyorganisationen for det tyske mindretal er Bund deutscher Nordschleswiger (BDN). Mange områder af et samfund dækkes af mindretallet, uden at der skabes et parallelsamfund.

På denne side finder du områder med tilbud til skolebørn. For yderligere arbejdsområder og tilbud fra mindretallet, se venligst nordschleswig.dk.

Nyheder og kalender for Nordslesvig

Socialdienst Nordschleswig

Bildungstätte Knivsberg

Deutscher Jugendverband für Nordschleswig